Sains Komputer mencabar dan sangat menarik!


1klassififieds 25 NOVEMBER 2008

Komputer? Komputer ada sesuatu aset penting dalam kehidupan saharian kini. Semua pekerjaan amat memerlukan komputer kerana meliputi semua aspek pekerjaan. Untuk pengetahuan umum, komputer di perkenalkan pada 1840-an lagi.

Bidang sains komputer yang secara umumnya adalah penkajian perhitungan dan pemprosesan maklumat sama ada dari segi perkakasan atau perisian.Skop sains komputer masih tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan masyarakat dan bidang ini meliputi aspek luas dan mampu memudahkan kehidupan manusia.

Sejajar dengan perkembangan dunia teknologi, tidak hairan permitaan dalam industri ini sangat tinggi manakalamereka yang berkepakaran atau mempunyai kelayakan mudah menjadi perhatian majikan.

Jesteru, tidak hairan apabila bidang ini mendapat penawaran meluas di universiti dalam dan luar negara kerana menjadi antara bidang paling progresif, mencabar serta menarik kerana mempeajari pelbagai penemuan baru berkaitan teknikal.
Antara perkara penting dalam sains komputer adalah BAHASA PENGATURCARAAN. Penggunaan ICT dalam era teknologi menjadikan ia aspek wajib dalam kehidupan individu mahupun organisasi.


POSTED BY juong

Popular Posts

.

Back to Top