Apa itu Bahasa Pengaturcaraan Komputer?


Pengaturcaraan komputer merujuk kepada aktiviti menulis atau membangunkan sesuatu aplikasi untuk tujuan tertentu.

Ia adalah kemahiran yang ditulis bagi membuat set arahan bagi membolehkan diterjemahkan dan difahami serta dilaksanakan oleh komputer.

Pelbagai pengatucaraan yang digunapakai sekarang adalah seperti C, C++, Asembly, JAVA, VB.NET dan terbaru adalah PHP.

Gambar Hiasan

Kemahiran membina aturcara ini memerlukan kefahaman dan gambaran dalam bentuk logik. Fungsi utama bahasa pengaturcaraan adalah untuk membolehkan pengaturcara menyampaikan hasrat dan fungsi aplikasi dengan lebih mudah.

Bahasa pengaturcaraan yang baik akan memudahkan jurutera perisian mencipta produk perisian baru yang ebih ringkas serta mudah difahami.

dipetik dari estidotmy: April 2010POSTED BY juong

Popular Posts

.

Back to Top