Maksud Deed of Assignment (DOA)


Deed of Assignment atau surat ikatan tugasan adalah dokumen perjanjian yang membuktikan pemindahan hak milik. Ia digunakan apabila hartanah masih lagi dibawah geran induk (Master Title).

Penting ke Dead of Assignment ni?
Deed of Assignment adalah satu pegangan hartanah yang juga penting  jika anda memilikinya ia sepatutunya diletakkan ditempat yang selamat bersama-sama perjanjian jual beli. Cuma hartanah jenis pegangan induk ini kebiasaanya adalah hartanah bertingkat seperti pangsapuri (apartment), kondominium (Condominium) dan kedai pejabat (Shop office) yang bertingkat dan mempunyai lot atau unit yang belainan pemilik. Sebagai pemilik baru (sementara) anda tidak  boleh memindah, mencagar atau menjual hartanah ini melainkan ia mendapat kebenaran dari pihak pemaju.


POSTED BY juong

Popular Posts

.

Back to Top