Cara kira Duti Stem Hasil Perjanjian Rumah Sewa [Tenancy Agreement]


Cara Pengiraanya:

Jumlah Stem Duti = [ ( Kadar Sewa Bulanan X 12 – 2400 ) / 250 ] X Jumlah Tahun Perjanjian

Contoh pengiraan untuk sewaan RM500 bagi 2 tahun perjanjian:
[ (RM500 x 12 - 2400) / 250 ] X 2 = RM28.80

Jadi, jumlah stem duti yang perlu dibayar adalah RM29 setelah dibundar!
POSTED BY juong

Popular Posts

.

Back to Top