Salah Faham Barat Terhadap Islam


1. Menuduh Islam menyembah berhala

Pada zaman serba moden ini pelbagai perkara yang boleh berlaku. Antaranya orang barat menuduh umat islam menyembah berhala seperti agama mereka.Dengan kata lain, mereka menganggap Islam ada Tuhan lain melainkan Allah.Tuduhan ini berdasarkan Kaabah di Makkah.

Sedangkan Kaabah itu adalah sebagai satu simbolik dalam Islam.Hal ini dapat dibuktikan kerana manusia pernah naik di atas Kaabah itu.Berbeza pula dengan agama mereka kerana berhala yang mereka sembah itu tidak boleh dipijak.Jelas menunjukkan islam bukan seperti mereka sangkakan itu.


2. Melabelkan islam melakukan dikriminasi dalam pengenaan jiyziah.

Jiyziah ialah cukai yang dikenakan ke atas orang-orang kafir yang menetap di Negara islam dan mentaati undang-undang negara islam.Contohnya kafir harbi.Mengikut buku Muhammad Qutb yang dikarang oleh Yusoff Zaky Yacob, Jiyziah itu hanya dikenakan ke atas setiap orang lelaki yang berkuasa sebagai bayaran perkhidmatan tentera yang memang akan diwajibkan ke atas mereka yang jika mereka beragama Islam. Dan juga kelompok orang-orang kristian adalah dibebaskan dari bayaran jiyziah apabila mereka masuk ke dalam perkhidmatan tentera.

Berdasarkan dari kenyataan ini jelaslah bahawa persoalan jiyziah bukanlah persoalan dikriminasi terhadap orang-orang yang bukan islam ,malah menjadi persoalan di sini ialah perkhidmatan tentera.sesiapa yang menunaikan perkhidmatan ini akan dibebaskan dari bayaran jiyziah atau disebaliknya iaitu tanpa diperhitungkan agama mereka anuti.

Firman Allah berbunyi, ”perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak menganuti agama yang benar, iaitu orang-orang yang dikurniakan kitab suci (yahudi dan kristian),hingga mereka membayar jiyziah dengan patuh dan tunduk.” (Surah al-Taubat ayat 29).

Firman itu khusus ditujukan kepada orang-orang yang bukan islam yang telah melancarkan peperangan terhadap negeri-negeri Islam dan bukannya ditujukan kepada orang-orang yang bukan Islam yang tinggal di dalam negeri-negeri Islam...


3. Anggap Islam agama yang kolot

Pada saat ini, gejala-gejala baru timbul seperti yang dinyatakan di atas iaitu orang-orang barat menganggap islam agama yang kolot. Dengan kata lain mereka menuduh islam tidak lagi dapat diterimadi zaman ini.Tambah lagi mereka mengatakan islam ini tidak lagi relevan dengan logik akal kehidupan moden hari ini. Seterusnya, mereka menuduh cara hidup islam itu akan menjadikan manusia berfikiran sempit mengenai perkembangan terkini dan menghalang kemajuan sesebuah Negara.Contohnya perkembangan dalam bidang sains dan teknologi.Sedangkan islam adalah agama yang syumul(lengkap).Syumul ini berkait rapat dengan Al-Quran dan Al-Sunnah serta merangkumi semua aspek kehidupan manusia termasuklah sains dan teknologi.namun begitu aspek ini tidak mengira umat islam atau disebaliknya.dari sudut ekonomi pula melalui sistem riba.mereka mengatakan bahawa riba itu penting dalam sistem ekonomi.oleh itu mereka anggap islam kolot kerana tidak mengamalkan system riba ini .

UiTM Malaysia CTU101


POSTED BY juong

Popular Posts

.

Back to Top